سه شنبه ٠٤ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > تفاهم نامه های همکاری 
عنوان تایخ شماره دانلود فایل
تفاهم‌نامه با موسسه علمی آینده سازان 1400/05/16 42/1400/2/1276 دانلود
تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 1399/10/09 42/99/2/3018 دانلود
تفاهم نامه با سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 1399/09/26 دانلود
تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی 1397/10/03 11/54271/ک ن دانلود
تفاهم نامه با جمعیت پیشکسوتان حامی سوادآموزی 1397/10/03 1/972/2536 دانلود
تفاهم نامه با خبرگزاری پانا 1396/07/17 1/962/1797 دانلود
تفاهم نامه با معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1399/03/10 42/99/2/533 دانلود
تفاهم نامه با سازمان تبلیغات اسلامی 1397/10/03 1/972/2537 دانلود
تفاهم نامه با انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) 1396/07/16 1/962/1783 دانلود
تفاهم نام با کمیته امداد امام خمینی(ره) 1396/05/02 1/1120910 دانلود
تفاهم نامه با ستاد اقامه نماز کشور 1396/05/02 1/962/965 دانلود
تفاهم نامه با دبیرخانه ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 1396/05/09 16722/ص/96 دانلود
تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی 1399/04/11 دانلود
تفاهم نامه با موسسه علمی آینده سازان 1396/07/10 1/962/1738 دانلود
تفاهم نامه با موسسه خدمات آموزشی رزمندگان 1396/04/26 1/962/874 دانلود
تفاهم نامه با لشکر فاطمیون و سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی در سوریه، لینان و اردن 1396/01/21 1/962/74 دانلود
تفاهم نامه با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1398/11/15 115575/200 دانلود
تفاهم نامه با سازمان جهاد دانشگاهی تهران 1395/04/21 1/952/1080 دانلود
تفاهم نامه با موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی 1394/10/29 1/942/3065 دانلود
تفاهم نامه با سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 1390/07/19 90/2/1/2129 دانلود
تفاهم نامه با مرکز امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور 1391/07/04 91/2/1/1915 دانلود
تفاهم نامه با شورای عالی استان ها 1393/06/24 932/1/1911 دانلود
تفاهم نامه با معاونت امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما 1394/07/08 1400/1/1060 دانلود
تفاهم نامه با سازمان دانش آموزی 1392/03/01 922/1/562 دانلود
تفاهم نامه با شرکت پست جمهوری اسلامی ایران 1394/08/11 1/205/5 دانلود
تفاهم نامه با سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 1394/07/29 101/1/14230 دانلود
تفاهم نامه با ستاد اقامه نماز کشور 1389/11/23 3970 دانلود
تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر 1392/04/09 922/1/926 دانلود
تفاهم نامه با موسسه مکتب القرآن الکریم 1394/04/16 1/942/1072 دانلود
تفاهم نامه با سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده 1390/07/19 90/2/1/2133 دانلود
تفاهم نامه با نهاد کتابخانه های عمومی کشور 1392/10/16 922/1/2851 دانلود
تفاهم نامه با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1393/07/30 93/2/1/2284 دانلود
تفاهم نامه با ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجدکشور 1392/05/16 922/1/1299 دانلود
تفاهم نامه با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 1391/04/05 91/1/18316 دانلود
تفاهم نامه با معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه 1391/11/11 91/2/1/3625 دانلود
تفاهم نامه با سازمان حج و زیارت 1393/09/08 93/2/1/2713 دانلود
تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای 1393/11/29 93/2/1/3631 دانلود
تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 1393/02/28 932/1/509 دانلود
تفاهم نامه با کمیته امداد امام خمینی (ره) 1389/12/14 89/2/1/4149 دانلود
تفاهم نامه با سازمان بهزیستی کشور 1392/07/23 922/1/2004 دانلود
تفاهم نامه با کانون بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش 1392/08/08 922/1/2124 دانلود
تفاهم نامه با سازمان بسیج سازندگی کشور 1393/02/21 932/1/460 دانلود
تفاهم نامه با سازمان امور عشایر ایران 1394/06/17 1/942/2 دانلود
تفاهم نامه با مرکز آمار ایران 1394/05/18 94/11058 دانلود
تفاهم نامه با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 1390/07/06 150162 دانلود