چهارشنبه ٠٥ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی > بخشنامه ها 
عنوان شماره تاریخ صدور مشاهده
شیوه نامه اجرایی انتخاب و تشویق سازمان ها ، نهاد 1/942/623 1394/03/09 مشاهده
سواد آموزی اتباع خارجی مقیم ایران 1/942/953 1394/04/06 مشاهده
تمدید سواد آموزی گروه سنی 10 الی 20 ساله 1/942/1024 1394/10/04 مشاهده
شیوه نامه طرح خواندن با خانواده 1/942/1109 1394/05/25 مشاهده
ضوابط و مقررات مرتبط با شیوه خود آموز در دوره سواد آموزی 1/942/1481 1394/05/27 مشاهده
‏ارسال شيوه نامه طرح حلقه هاي کتاب و کتابخواني 1/942/1564 1394/06/04 مشاهده
شیوه نامه سواد آموزی در زندان ها 1/942/2811 1394/10/07 مشاهده
شیوه نامه برگزاری مسابقه فرهنگی - آموزشی با نام همدلی و همزبانی 1/942/2980 1394/01/21 مشاهده
شیوه نامه و زمانبدی اجرایی طرح آموزش اولیاء بی سواد دانش آموزان 1/932/264 1393/02/06 مشاهده
حجم عملیاتی سال 1393 استان ها 1/932/265 1393/02/06 مشاهده
طرح باسوادی کودکان و نوجوانان گروه سنی 20-10 ساله 1/932/462 1393/02/21 مشاهده
اولین مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع سواد آموزی 1/932/498 1393/02/27 مشاهده
طرح آموزش اولیاء بی سواد دانش آموزان 1/932/1331 1393/04/31 مشاهده
شیوه نامه طراحی ،بارم بندی و تصحیح اوراق (دوره های سواد آموزی ) 1/932/1455 1393/05/14 مشاهده
شیوه نامه بر گزاری امتحانات پایانی و تصحیح اوراق دوره های سواد آموز 1/932/1544 1393/05/25 مشاهده
درخواست ارسال گزارش عملکرد شورای پشتیبانی استان 1/932/2534 1393/08/21 مشاهده
بزرگداشت هفته سواد آموزی 1/932/2687 1393/09/04 مشاهده
مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان سواد آموزی اولیاء 1/932/2688 1393/09/04 مشاهده
ارسال آیین نامه جدید شورای پشتیبانی سوادآموزی 1/932/2850 1393/09/17 مشاهده
شماره 2880/1/2/93 مورخ 19/9/93 گردهمایی دوره آموزشی طبقه بندی و تدوین هدف های آموزشی 1/932/2947 1393/09/29 مشاهده
دستورالعمل بر گزاری مسابقه انشاء نویسی ویژه سواد آموزان دوره انتقال 1/932/2947 1393/09/29 مشاهده
مسابقه کتاب خوانی با نام اقتصاد و فرهنگ در مدیریت خانواده 1/932/3189 1393/10/23 مشاهده
ارسال سیاست های سال 94 سوادآموزی 1/932/3858 1393/12/16 مشاهده
سیاست های سال 1392 سازمان 1/922/25 1392/01/05 مشاهده
پرسش نامه همکاری بسیج 1/922/120 1392/01/26 مشاهده
گزارش عملکرد سال 1391 گروه بهبود کیفیت 1/922/132 1392/01/26 مشاهده
بخشنامه طرح شناسايي چهره هاي موفق سوادآموزي 1/922/267 1392/02/10 مشاهده
طرح جشنواره برترين دستگاه وموسسات مشاركت كننده در سواد اموزي 1/922/434 1392/02/23 مشاهده
هماهنگي با استانداري ها در ارتباط با ارزيابي عملكرد دستگاهها درخصوص سو 1/922/751 1392/03/20 مشاهده
دستور العمل برگزاری امتحانات متفرقه 1/922/1191 1392/01/26 مشاهده
ضوابط و کلیات برنامه درسی مرحله اول آموزش بزرگسالان ( نهضت سواد آموزی 1/922/1230 1392/05/09 مشاهده
راهنمای عمل دوره های سواد آموزی ویژه بخش غیردولتی 1/922/1393 1392/05/27 مشاهده
مسابقه کتابخوانی با عنوان خانواده سلامت 1/952/1385 1395/05/16 مشاهده
ثبت اطلاعات سواد آموزی سال92 تا پایان شهریور 1/922/1524 1392/06/06 مشاهده
تهیه گزارش عملکرد استان درباره تفاهم نامه های بین بخشی 1/922/1611 1392/06/17 مشاهده
راهنمای عمل مسئول سواد آموزی مجتمع های آموزشی و پرورشی 1/922/1661 1392/06/24 مشاهده
منع همکاری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی از طریق ادارات آموزش و پرورش 1/922/1704 1392/06/31 مشاهده
راهنمای عمل دوره سواد آموزی ویژه کارشناسان استانها و شهرستانها و مناطق آ-پ کشور 1/922/1885 1392/07/13 مشاهده
شیوه نامه ارزشیابی دوره ی تحکیم سواد 1/922/001 1392/07/23 مشاهده
شیوه نامه جدید سواد آموزی نیروی های مسلح 1/922/2002 1392/07/23 مشاهده
تمدید تشکیل کلاس دوره انتقال تا پایان آبانماه سال جاری 1/922/2003 1392/07/23 مشاهده
شیوه نامه آموزش مقدماتی رایانه 1/952/1386 1395/05/10 مشاهده
لغو بخشنامه هزینه کرد 10 % از سرانه واگذاری های فعالیتهای سواد آموزی 1/922/2204 1392/08/05 مشاهده
شیوه نامه یزرگداشت هفته سواد آموزی سال 92 1/922/2592 1392/09/20 مشاهده
شیوه نامه مسابقه اقتصاد مقاومتی 1/922/2653 1392/09/27 مشاهده
دستورالعمل نخستين جشنواره تهيه و تدوين محتواي آموزشي خاص دوره هاي س 1/922/3060 1392/11/05 مشاهده
ارزشیابی دوره تحکیم سواد در نیمه دوم سال 1392 1/922/3130 1392/11/12 مشاهده
در مورد همکاری معلمین رسمی به عنوان اشخاص حقیقی در ارائه خدمات سواد آموزی 1/922/3131 1392/11/12 مشاهده
ارسال پوستر تولید محتوای آموزشی 1/922/3232 1392/10/23 مشاهده
پالایش اسمی سواد آموزان در سامانه سواد آموزی 1/922/3269 1392/11/20 مشاهده
آئین نامه آموزشی ،سنجش و ارزشیابی دوره های سوادآموزی تحکیم و انتقال 1/922/3459 1392/12/07 مشاهده
سیاست های و برنامه های سال 93 سازمان 1/922/3654 1392/12/19 مشاهده
شیوه نامه تبلیغات و ترویج سواد آموزی 1/922/3655 1392/12/19 مشاهده
برگزاری دوره آموزشی آموزشهای مجازی و الکترونیک برای کاربران سامانه 1/952/1641 1395/06/16 مشاهده
دوزه آموزشی مدیریت ارتباطات در آموزش و پرورش 1/952/2505 1395/09/07 مشاهده
گردهمایی معاونین و روسای ادارات سواد آموزی 617/962/1 1396/03/23 مشاهده
طرح عملی آموزش نمازی 1/962/898 1396/04/27 مشاهده
برگزاری دوره اصول طراحی آموزشی 1/962/1508 1396/06/14 مشاهده
برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی عملیاتی در آموزش و پرورش 1/962/1507 1396/06/14 مشاهده
بخشنامه همکاری ستاداقامه نماز با سازمان 1/962/2091 1396/08/13 مشاهده
بخشنامه همکاری دبیرخانه عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 1/962/2093 1396/08/13 مشاهده
شیوه نامه سوادآموزی اتباع خارجی 1/962/2094 1396/08/13 مشاهده
برگزاری دوره آموزشی تولید و کاربرد ابزارهای آموزشی 1/962/2380 1396/09/08 مشاهده
برنامه هفته سوادآموزی 1/962/2490 1396/09/18 مشاهده
تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام(ره) 1/962/2092 1396/08/13 مشاهده
تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد امام(ره) 1/962/2092 1396/08/13 مشاهده
شیوه نامه طرح آموزش رایانه (ICDL) 1/962/2647 1396/09/27 مشاهده
گزدهمایی آموزش عملی نماز 1/972/782 1397/04/23 مشاهده
طرح آموزش عملی نماز 1/972/781 1397/04/23 مشاهده
افت تحصیلی و راه های پیشگیری از آن 972/1566 1397/07/08 مشاهده
فرآیند آموزش و توسعه منابع انسانی 972/1567 1397/07/08 مشاهده
سنجش ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی بزرگسالان 972/1595 1397/07/09 مشاهده
طرح شتاب بخشی به سواد آموزی بزرگسالان در مناطق عشایری 120/14693 1397/10/02 مشاهده
تفاهم نامه سازمان با کتابخانه های عمومی کشور 1/972/2731 1397/10/16 مشاهده
تفاهم نامه سازمان با کتابخانه های عمومی کشور 1/972/2731 1397/10/16 مشاهده
گردهمایی معاونین استانها 1/972/3049 1397/11/10 مشاهده
دوره آموزشی تربیت مدرس استانی 1/972/2793 1397/10/22 مشاهده
گردهمایی معاونین استانها 1/972/99 1397/01/27 مشاهده
گردهمایی معاونین استانها 1/972/99 1397/01/27 مشاهده
ارسال تفاهم نامه سازمان با پیشکسوتان حامی سوادآموزی 1/972/3397 1397/12/19 مشاهده
شیوه نامه الگوهای برتر تدریس 1/972/3482 1397/12/28 مشاهده
برگزاری نشست های کتابخوانی 1/972/3463 1397/12/27 مشاهده
طرح شتاب بخشی سوادآموزی عشایر 1/972/3483 1397/12/28 مشاهده
شیوه نامه اجرایی طرح حلقه های کتاب و کتابخوانی 42/98/1/263 1398/02/24 مشاهده
شیوه نامه طرح آموزش مقدمات رایانه به سوادآموزان دوره انتقال 42/98/1/294 1398/02/28 مشاهده
دستورالعمل راه اندازی مراکز یادگیری محلی 42/98/2/378 1398/02/31 مشاهده
دوره آموزشی سیستم های چند رسانه ای 42/98/2/644 1398/04/01 مشاهده
سیاست ها، راهبردها و توصیه های اجرایی سازمان نهضت سوادآموزی 42/98/2/683 1398/04/04 مشاهده
متمم اصلاحیه راهنمای عمل بهبود کیفیت 42/98/2/684 1398/04/04 مشاهده
گردهمایی معاونین سوادآموزی استانها 42/98/2/871 1398/04/24 مشاهده
برگزاری دوره رهبری آموزشی 42/98/2/1868 1398/07/30 مشاهده
فرایند امحاء مستندات پرونده های آموزشی 42/98/2/1889 1398/08/01 مشاهده
دستورالعمل تعیین تکلیف سوادآموزان در سامانه سوادآموزی 42/98/2/1890 1398/08/01 مشاهده
ارسال جدول روزشمار و برنامه های پشنهادی هفته سوادآموزی 42/98/2/2228 1398/09/04 مشاهده
شیوه نامه برگزاری مسابقه کتابخوانی 42/98/2/2507 1398/09/24 مشاهده
ارسال جدول روزشمار و برنامه هفنه سوادآموزی 42/98/2/2228 1398/10/04 مشاهده
گردهمایی معاونین استانها 42/98/2/3109 1398/11/14 مشاهده
ارسال تفاهم نامه همکاری سازمان با سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی 42/98/2/3391 1398/12/11 مشاهده
شیوه نامه اجرایی مسابقه انشاء نویسی 42/98/2/2229 1398/09/04 مشاهده
برنامه عمیلیاتی سال 99 132 1399/02/20 مشاهده
شیوه نامه آموزش غیر حضوری دوره های آموزشی 137 1399/02/23 مشاهده
پیوند سواد زندگی 254 1399/06/22 مشاهده
دعوتنامه جلسه معاونین و روسای ادارات سوادآموزی 42/99/2/278 1399/06/19 مشاهده
شیوه ارایه خدمات سوادآموزی 279 1399/06/23 مشاهده
سیاست های ومحورهای اجرایی سازمان 132 1399/02/20 مشاهده
خشنامه تعیین تکلیف ستاد امتحانات 137 1399/02/23 مشاهده
پیوند سواد و زندگی 254 1399/06/22 مشاهده
شیوه نامه اجرایی طرح توسعه سواد بین زنان و دختران عشایری و روستایی 274 1399/06/22 مشاهده
پرسش مهر ریاست جمهوری 354 1399/09/03 مشاهده
مسابقه کتاب خوانی راز موفقیت 425 1399/10/17 مشاهده
مسابقه کتاب خوانی خانواده سلامت 426 1399/10/23 مشاهده
ارسال شیوه نامه کلاس گذاری سال 99 464 1399/11/14 مشاهده
تولید مواد آموزشی 470 1399/12/09 مشاهده
نحوه ثبت اطلاعات آزمون هاي پاياني دوره هاي سوادآموزي در سطح شهرستان ها و مناطق 138 1400/02/07 مشاهده
محتوای آموزشی چند رسانه ای 136 1400/02/07 مشاهده
شیوه نامه سوادآموزی زندانیان 137 1400/02/11 مشاهده