×
يکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
صفحه اصلی > اخبار اصلی 


معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان همدان: توانمندسازی وایجاد فرصت یادگیری مادام العمر از اهداف مراکزیادگیری محلی است

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان همدان در جلسه توجیهی مراکزیادگیری محلی با کارشناسان سوادآموزی شهرستان ها ، نواحی ، مناطق و موسسات طرف قرارداد گفت : تمام افراد بی سواد و کم سواد در گروه هدف(بزرگسالان بازمانده از تحصیل )مخاطبان ارائه خدمات در مراکز یادگیری محلی هستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نهضت سواد آموزی به نقل از معاونت سوادآموزی آموزش وپرورش استان همدان ، معصومه خدابنده لو در جلسه توجیهی مراکزیادگیری محلی با کارشناسان سوادآموزی شهرستان ها ، نواحی ، مناطق و موسسات طرف قرارداد گفت : تمام افراد بی سواد و کم سواد در گروه هدف(بزرگسالان بازمانده از تحصیل )مخاطبان ارائه خدمات در مراکز یادگیری محلی هستند.

خدابنده لو افزود:مرکز یادگیری محلی واحدآموزشی است که براساس نیازسنجی محلی وبه منظور ارائه خدمات آموزشی به افراد بی سواد و کم سواد، شامل آموزش های سوادپایه ،آموزش مهارتهای اساسی زندگی،حقوق شهروندی ومهارت های اجتماعی در جهت توانمندسازی و ایجادفرصت یادگیری مادام العمر با استفاده از ظرفیت های موجود ، با هماهنگی شورای آموزش وپرورش استان ها فعالیت می نماید.