×
چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > میز خدمت > آموزش سواد و توانمند سازی > سئوال های آموزش دهندگان 
پاسخ به سوالات آموزش دهندگان  قسمت اول                   مشاهده                           
پاسخ به سوالات آموزش دهندگان  قسمت دوم مشاهده   

پاسخ به سوالات اموزش دهندگان قسمت سوم
 مشاهده فایل

 

 

   دانلود : جمشیدی.DOCX           حجم فایل 40 KB