شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > دفتر طرح و برنامه و تأمين منابع  
 1. تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردي و اجرايي در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده سازمان  
 2. اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف واحد و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن
 3. مطالعه، تهيه و تدوين برنامه بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت در چارچوب برنامه‌هاي سوادآموزي
 4. نظارت بر انطباق فعاليت‌هاي استان با اهداف و خط‌مشي‌هاي سوادآموزي
 5. بررسي امور مربوط به برش‌هاي استاني  سوادآموزي  و ارائه روش‌ها و مدل‌هاي مناسب
 6. تهیه و تنظیم پیش‌بینی بودجه سالیانه واحد با توجه به سیاست‌های مالی سازمان
 7. ارائه گزارشات تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه سالیانه
 8. برنامه ریزی و اجرای روش های كاهش تصدي‌ها از طريق توسعه مشاركت بخش غير دولتي
 9. تدوين و اجراي برنامه‌های پیش بینی شده  جهت ارتقا سطح رضايت مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
 10. تدوين برنامه‌هاي جامع نيروي انساني
 11. سنجش سطح انگيزش كاركنان و برنامه‌ريزي لازم جهت ارتقا آن
 12. هماهنگي در اجراي برنامه‌هاي ارزشيابي كاركنان سازمان
 13. برنامه‌ريزي براي شايسته‌سالاري در انتخاب مديران و كاركنان
 14. احصاء و جمع‌بندي آمار نيروي انساني و اطلاعات اداري و مديريتي
 15. تدوين و اجراي برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي و ايجاد بستري مناسب براي تحقق تحول اداري
 16. توسعه، تأمين و توزيع منابع اعتباري سوادآموزي
 17. تهيه و تنظيم بودجه و تبادل موافقتنامه‌هاي بودجه‌اي با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط
 18. هماهنگي به منظور تأمين و جذب نيروي انساني با واحدهاي آموزش و پرورش در قالب نظام جامع نيروي انساني