شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > وظایف و فعالیت های واحدهای سازمانی > مديريت پژوهش و توليد محتواي آموزشي  
 1. برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و طراحي برنامه‌هاي مشاركتي
 2. بررسي و احصاء نيازهاي محوري پژوهش، تاليف كتب درسي و كمك آموزشي از نظر برنامه‌ريزي درسي، بازبيني و بازنگري منابع و محتواي آموزشي دوره‌های سوادآموزی و تحكيم سواد و انتقال
 3. مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین محتوای برنامه‌های درسی دوره های سوادآموزی و تحكيم سواد
 4. تدوین ساز و کارها و سیاست‌های حاکم بر تألیف و تدوین کتب درسی و تکنولوژی آموزشی
 5. ارزیابی مستمر از محتوای آموزشی تولید شده و روش‌های آموزشی
 6. جلب مشارکت از مؤسسات و مراکز فرهنگی به منظور تولید محتوا و منابع آموزشی
 7. مطالعه،  برنامه‌ریزی، تهیه و تدوین متون فرا درسی ویژه کارکنان و نیروهای آموزشی
 8. انجام پژوهش‌های درسی و کاربرد آن در زمینه بهبود کیفیت دوره های آموزشی
 9. تهيه و تولید راهنمای برنامه‌ی درسی
 10. بهره‌گيري از نتایج اعتباربخشی و جمع‌بندي، مستندسازي و انعكاس آن
 11. شناسايي و معرفی گروه تألیف براي هر يك از عناوين و مواد درسي
 12. همكاری در ارزشیابی اجرای آزمایشی منابع و كتب تدوين شده
 13. پیگیری و نظارت بر مراحل آماده سازی منابع، محتوا و مواد آموزشي
 14. برنامه‌ریزی،  هدایت و نظارت بر فعالیت نیروهای ابواب جمعی
 15. تدوين هدف‌های مشترك در پايه های مختلف تحصيلي  
 16. تعیین چگونگی ارتباط محتوای مواد درسی مختلف
 17. ایجاد هماهنگی در سازماندهی مطالب، اصول و روش‌های آموزش و شیوه‌ها و ابزارهای ارزشیابی از دروسی كه شباهت و نزدیكی بیشتری با یكدیگر دارند
 18. برنامه‌ريزي به منظور اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي بنيادي و كاربردي و تجزيه تحليل اطلاعات آموزشي
 19. بررسي و تعيين نيازهاي تحقيقاتي سازمان و جمع‌آوري اولويت‌بندي و پيگيري بمنظور تصويب درمراجع ذيربط و نظارت بر انجام آن
 20. حمايت از طرح‌هاي تحقيقاتي و مشاركتي در خصوص سوادآموزي