شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > تماس با ما > تماس با سازمان 

شماره تلفن :      6- 88969022          نمابر  : 88965112    


پست الکترونیک سازمان:                     Info@lmoiran.ir


آدرس پروتکل ECE سازمان :        Nehzatsetad@medu.gov.ir


آدرس: خیابان فاطمی ساختمان شماره 113 سازمان نهضت سوادآموزی

صندوق پستی:     6378/14155     کد پستی: 1414713681