شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > درباره سازمان > متصدیان پستهای سازمانی 

معاون وزیر و رئیس سازمان

 • نام : شاپور محمدزاده
 • پست سازمانی : 1
 • تلفن: 83782702
 • تحصیلات : دکترا
 • پست الکترونیک :
 • آدرس : ستاد -طبقه 7
 • توضیحات :

مشاور فرهنگي درسوادآموزي

 • نام : محمد موحدی نژاد
 • پست سازمانی : 10
 • تلفن:
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

  معاون توسعه مديريت و پشتيباني

 • نام : پرویز کوثری
 • پست سازمانی : 102
 • تلفن:
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

   مدیرکل طرح و برنامه و تأمين منابع

 • نام : رسول جمشيدي اول
 • پست سازمانی : 104
 • تلفن:
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

   رئیس اداره بودجه و تأمین منابع مالی

 • نام : اعظم رفیعی
 • پست سازمانی : 113
 • تلفن:
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

    کارشناس بودجه و تأمین منابع مالی

 • نام : محسن رعیت پور
 • پست سازمانی : 115
 • تلفن:
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

      كارشناس هماهنگي و پيگيري

 • نام : عینعلی همتی زاده
 • پست سازمانی : 12
 • تلفن:
 • تحصیلات : دیپلم
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

مدیرکل منابع انساني وپشتيباني

 • نام : حسين مونسان
 • پست سازمانی : 126
 • تلفن:
 • تحصیلات : فوق لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

      كارشناس هماهنگي و پيگيري

 • نام : غلامحسین اروجی
 • پست سازمانی : 128
 • تلفن:
 • تحصیلات : دیپلم
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :

     رئیس اداره کارگزینی و رفاه

 • نام : روح اله نقمی
 • پست سازمانی : 129
 • تلفن: 83782403
 • تحصیلات : لیسانس
 • پست الکترونیک :
 • آدرس :
 • توضیحات :