×
چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی > میز خدمات الکترونیک > نظرسنجی میزخدمات الکترونیک 
جنسیت : سن :
تحصیلات : شغل :
دفعات مراجعه برای دریافت خدمت فعلی در سال اخیر؟

آیا در رابطه با خدمت تمام اطلاع رسانی ها در تمام مراحل به صورت شفاف و دقیق ارائه می شود؟ آیا نحوه اطلاع رسانی خدمت در مرحله های نختلف ( اخبار و اعلان ها ی، دریافت خدمت ، ارائه مدرک ، پیگیری ها ی روند خدمت و دریافت نتیجه نهایی) رضایت بخش است ؟ میزان رضایت مندی از محتوای ارائه شده در رابطه با 3 خدمت میزان کاربرپسند بودن پرتال اطلاع رسانی؟ آیا اصلاح و بهبود شیوه های اطلاع رسانی در سازمان مورد نیاز است؟ آیا محتوا های موجود در رابطه با خدمت در پرتال اطلاع رسانی نیاز به بهبود دارند؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
علاقه مند به استفاده از کانال های تعاملی (گفتگوی آنلاین ، sms ، واتساب ، سروش و .. )برای اطلاع رسانی هستید؟ در حال حاضر بیشتر از کانال تعاملی گفتگوی آنلاین ، sms ، واتساب ، سروش و .. ) استفاده می کنید؟ میزان رضایت شما از عملکرد کانال تعاملی که در سوال قبل انتخاب شده است؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
برای دریافت خدمت آموزش سواد نیاز به حضور سوادآموز بیش از دوبار به محل برگزاری کلاس لازم و ضروری است ؟ آیا دریافت مدارک و اطلاعات لازم به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام درخواست خدمت آموزش در چند مرحله و به صورت پراکنده انجام می شود میزان کاربر پسند بودن سامانه انجام الکترونیکی خدمت میزان رضایت از راهنمایی و پاسخگویی کارکنان در روند دریافت خدمت احساس رضایت از خدمت انجام شده بر حسب کیفیت دریافت آن احساس رضایت از خدمت انجام شده بر حسب سرعت دریافت آن احساس رضایت از ارائه خدمت به صورت رایگان ؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میزان رضایت از به موقع و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات؟ ارزیابی شما از تاثیرگذاری نظرسنجی های اعلام شده در گذشته در بهبود امور مربوط به این خدمت؟
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب یا پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمت و اصلاح روشهای انجام کار در زمینه مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید :