ردیف نام استان نام مسئول تلفن مسئول  کد استان
1 آذربایجان شرقی آقای حسن پور 35290375 041
2 آذربایجان غربی آقای محمدی 3322590 044
3 اردبیل آقای جدی 33521308 045
4 اصفهان خانم بابایی 36670034 031
5 البرز آقای الموتی فرد 32544891 026
6 ایلام آقای ساریان 3313036 0841
7 بوشهر آقای هنرمند 33326125 0771
8 چهارمحال بختیاری آقای گودرزی 32243170 0381
9 خراسان جنوبی آقای زنگویی   0561
10 خراسان رضوی آقای آزادمنش 3214121 051
11 خراسان شمالی آقای صالحی 3220758 0584
12 خوزستان آقای شریف زاده 33332364 0611
13 زنجان آقای بهمنی 33443496 024
14 سمنان آقای شرقیه 33322608 023
15 سیستان و بلوچستان آقای ناصری 33431559 054
16 شهر تهران خاتم قنبری 88997478 021
17 شهرستان های تهران آقای جعفری 55043591 021
18 فارس آقای نوروزی 32345119 071
19 قزوین آقای گروسی 33353316 028
20 قم آقای صادقی ضیا 2911827 0253
21 کردستان آقای ویسی 33126757 087
22 کرمان     034
23 کرمانشاه آقای زرینی تبار 8244050 083
24 کهکیلویه و بویراحمد آقای جلیل فر 33231334 074
25 گلستان آقای سندزایی 32137566 017
26 گیلان آقای لاله دوست 33603657 0131
27 لرستان آقای گراوند 33437279 066
28 مازنداران آقای نتاج 3314130 011
29 مرکزی     086
30 هرمزگان آقای قلندری 33333508 0761
31 همدان آقای توسلی کیا 38276745 081
32 یزد آقای حاضری 36203899 035