×
يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٩

تلفن گویا به عنوان ابزاری برای استعلام وضعیت تحصیلی و سطح سواد در سازمان راه اندازی شده است

برای استعلام از طریق تلفن گویا ابتدا شماره 88955180-021 را شماره گیری نموده سپس  بعد از برقرای ارتباط پیام زیر شنیده می شود:

 «با سلام به سامانه اطلاع رسانی پایگاه اطلاعاتی تحصیلات عمومی سازمان نهضت سوادآموزی خوش آمدید، لطفا تلفن خود را در حالت تن قرار دهید و برای اطلاع از وضعیت تحصیلی کلید 1 یابرای اطلاع از وضعیت ثبت نام در فعالیت های سوادآموزی کلید 2 را فشار دهید»

در صورت انتخاب کلید 1 سیستم وضعیت سطح سواد، آموزش ناپذیر بودن و یا فوتی بودن فرد را بررسی و با توجه به شرایط  درحالت های مختلف پیام های زیررا دریافت کنید:

1-   درصورتیکه که کد ملی وارد شده مربوط به فردی باشد که فوت کرده است 

2-   درصورتی که فرد طبق آیین نامه آموزشی حداقل سن برای ثبت نام در فعالیت های سوادآموزی را ندارد؛

3-   درصورتی که از نظر سنی فرد استعلام شده  جزی گروه هدف سوادآموزی نباشد.بیشتر از 50سال باشد .

4-   اگر فردی براساس اطلاعاتی دریافتی از منابع معتبر از نظر ذهنی ،آموزش پذیر نباشد.

5-    در صورتی که فرد استعلام شده در سال تحصیلی جاری یا گذشته  در سیستم آموزش رسمی (سامانه سناد) بعنوان دانش آموزثبت نام کرده و دارای سابقه تحصیلی باشد.

6-   اگر فرد استعلام شده درحال حاضر در یکی از کلا س های سطح کشور ثبت نام شده باشد؛

7-   در صورتی که فرد استعلام شده با توجه به مدرک تحصیلی، ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی دارای حداقل مدرک پایان دوره ابتدایی باشد؛

8- اگر فرد استعلام شده  با توجه به اطلاعات ثبتی موجود در پایگاه واجد شرایط شرکت در برنامه های سواد آموزی باشد؛

در صورت واجد شرایط بودن افراد، می توانید با همراه  داشتن مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در فعالیت آموزشی به نزدیکترین واحد سوادآموزی مستقر در نزدیکترین ادارات آموزش و پرورش شهرستان مراجعه نمایند.

 

 

 

   دانلود : telgooya.pdf           حجم فایل 319 KB