×
چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > نشان های بین المللی > جایزه و دیپلم افتخار آیسسکو 

جایزه و دیپلم افتخار آیسسکو :
اجرای برنامه "خواندن با خانواده" موجب شد سازمان نهضت سواد آموزی موفق به دریافت جایزه و دیپلم افتخار در سال 1382 از سازمان سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی کشورهای اسلامی (آیسسکو) گردد. سازمان نهضت سواد آموزی در راستای گسترش فرهنگ مطالعه، تعمق سواد پایه و گسترش کتاب خوانی این طرح را تهیه و به مورد اجرا در آورده است. طرح "خواندن با خانواده" شامل 15 کتاب است.