×
چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > نشان های بین المللی > نشان مالکوم آدیسه بشا 

نشان مالکوم آدیسه بشا :
در سال 1378 به خاطر طراحی و ارائه طرح خدمات مکاتبه ای، جایزه مالکوم آدیسه بشا به جمهوری اسلامی ایران اهدا شد. طرح خدمات مکاتبه ای یک شبکه ارتباطی برنامه های پس از سواد به شمار می رود و فرصت آموزشی برای افراد به وجود می آورد که به رغم علاقه مندی به یادگیری دانش جدید قادر به آموزش حضوری نیستند.