×
چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلی > نشان های بین المللی > نشان افتخاریونسکو  

نشان افتخار یونسکو :
در سال 1377 نشان افتخار سازمان سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) به برنامه های پس از سواد در جمهوری اسلامی ایران، اهدا شد. این برنامه در جهت تقویت مهارت های خواندن و نوشتن و تشویق به مطالعه و ترویج مهارت های شغلی و روابط خانوادگی طراحی شده بود که حدود دو میلیون نفر از افراد نوسواد و کم سواد را تحت پوشش آموزش های خود قرار داده بود.