×
چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨

جایزه نوما :
در سال 1369 با اعلام سال مبارزه جهانی با بی سوادی از یوی یونسکو، طرح بسیج سواد آموزی در جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته شد. با اجرای این طرح بالغ بر سه میلیون نفر از کودکان لازم التعلیم بازمانده از تحصیل و افراد محروم از سواد تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفتند. اجرای این برنامه موجب شد تا سازمان نهضت سواد آموزی موفق به دریافت دیپلم افتخار و جایزه نوما از سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در سال 1369 گردد.